anordnare

anordnaren
anordnare
anordnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet anordnare på svenska?

Obestämd singular: anordnare
Bestämd singular: anordnaren
Obestämd plural: anordnare
Bestämd plural: anordnarna

Hur används ordet anordnare

  • "På sociala medier har anonyma anordnare bjudit in flera ungdomar till ett street race i Karlshamn."
  • "Åklagaren skriver i åtalet att mannen uppsåtligen eller av oaktsamhet i egenskap av anordnare brutit mot villkor som meddelats av Polismyndigheten genom att inte anlita tillräckligt antal ordningsvakter."
  • "Både privata och offentliga arbetsgivare kan ansöka hos Arbetsförmedlingen om att bli en så kallad anordnare av sysselsättning i fas tre."
  • "Den som inte har fått ett jobb efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin får sysselsättning hos en så kallad anordnare som Arbetsförmedlingen utser."
  • "4 av 10 kommuner i enkäten tror inte att det finns någon annan anordnare som vill ta hand om arbetsmarknadsinsatser i deras kommun."
  • "Men 4 av 10 kommuner i vår enkät tror inte att det finns någon privat anordnare som vill ta över i deras kommun."
  • "2 av 3 kommuner i enkäten svarar att de själva vill kunna ta över och sköta uppgifterna på samma sätt som en privat anordnare hade kunnat göra."
  • "Det innebär bland annat att man ska se över hur ett nytt system för att välja fristående anordnare ska kunna se ut."
  • "I framtiden är det tänkt att fristående aktörer ska stå för matchning och rustning av arbetssökande, det innebär att privata eller idéburna anordnare ska kunna ta över och sköta stora delar av det som Arbetsförmedlingen gör i dag."
  • "Än finns det dock inga klara besked från regeringen om ifall kommunerna kommer att få ta över som anordnare."

Rim på anordnare

Diskussion om ordet anordnare