förfaringssätt

förfaringssättet
förfaringssätt
förfaringssätten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till förfaringssätt

Hur böjs ordet förfaringssätt på svenska?

Obestämd singular: förfaringssätt
Bestämd singular: förfaringssättet
Obestämd plural: förfaringssätt
Bestämd plural: förfaringssätten

Hur används ordet förfaringssätt

  • "De anser att hans förfaringssätt är allvarliga."
  • "Å andra sidan var det politiska läget för Socialdemokraterna ett helt annat då och det är inte säkert att partiets olika delar i dag skulle acceptera ett sådant förfaringssätt."
  • "Kommunen har tittat på en nygammal modell, kommunkontakten, som man anser skulle ge ett enklare förfaringssätt för den enskilde samtidigt som den enskilda skulle få ett snabbare svar."
  • "Diskrimineringslagen säger att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse, kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer med ett visst funktionshinder."
  • "Alla andra val har genomförts på samma sätt med att berörda förtroendevalda deltagit i beslutet, och skulle denna dom fastställas måste hela kommunsverige ändra förfaringssätt för val till olika politiska uppdrag, skriver kommunfullmäktiges ordförande Siv Sander ( S ) i ett pressmeddelande."
  • "Detta förfaringssätt har alltså 27 kommuner frångått."
  • "” Det är ett känsligt läge och det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till vilket gör att vi inte kan redovisa exakt förfaringssätt ”, skriver han i ett mejl och fortsätter :"
  • "Och det är ju egentligen olika förfaringssätt som han har gjort det och de andra gångerna, säger 39-åringens advokat Per Eriksson."
  • "– Det är ett ganska vanligt förfaringssätt i kommuner när man är ganska säker på att man gör olagliga saker."
  • "– Här finns ingen fysisk person som säger sig vara diskriminerad av bostadsbolagets förfaringssätt, men vi vill ändå veta hur bolaget resonerar och inleder därför ett tillsynsärende."

Diskussion om ordet förfaringssätt