metod

metoden
metoder
metoderna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet metod på svenska?

Obestämd singular: metod
Bestämd singular: metoden
Obestämd plural: metoder
Bestämd plural: metoderna

Hur används ordet metod

 • "Sjukvården satsar bara på en enda metod för att hjälpa någon att gå ner i vikt : fetmakirurgi."
 • "1930 kom den första Maigret-boken, men trots framgångarna avtog aldrig frenesin – att försätta sig i trans och svettas fram böckerna på några dagar förblev hans metod."
 • "Det är en äcklig metod där doktorn gör två små sår och sätter en tygremsa emellan."
 • "Som metod för att sätta ljuset på ett parti som hamnat i skymundan har det fungerat mycket bra."
 • "Diskussionen om bästa metod för slutförvaring av kärnavfallet är en onödig debatt, skriver civilingenjör Lars Wiegert."
 • "Det finns dock en tredje metod med återvinning som bidrar med ren energi för lång tid framöver och samtidigt är den mest kraftfulla insatsen för klimatet."
 • "Mezzotint är en ovanlig grafisk metod, utvecklad under mitten av 1600-talet."
 • "Viktväktarna har således en vetenskapligt dokumenterad metod för att hjälpa människor att lägga om sin kost och på så sätt gå ner i vikt och långsiktigt behålla en lägre vikt."
 • "Det här måste lösas, omedelbart och oavsett metod ”."
 • "Han tycker att lovundervisningen är en bra metod för att täppa igen luckor som den dagliga undervisningen inte lyckats fylla."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "– Det är en metod där man utbildar krögare i hur man serverar ansvarsfullt så man inte blir så berusad och bland annat vill vi förebygga sexuellt ofredande på det sättet, säger Anna Lees."
 • "En ny metod som nämns är till exempel en underrättelseofficer som reser till Sverige ” under falska förespeglingar eller på annat konspiratoriskt sätt för att genomföra inhämtning ”."
 • "En metod för att få tillbaka flodkräftan kan vara sjökalkning mot försurning av vattnet."
 • "Mannen har i polisförhör vidgått de faktiska omständigheterna, men förnekar brott då han menar att det rört sig om en metod för att göra ungdomarna till bättre idrottsmän, samt att allt ska ha skett i samtycke med ungdomarna."
 • "– Det är en gammal metod men jag ser det på ett modernt sätt."
 • "Detta är en metod som kommer och vi måste börja tänka mer åt det hållet."
 • "Men han förnekar brott då han menar att det rört sig om en metod för att göra ungdomarna till bättre idrottsmän och att han hade deras samtycke."
 • "– Uppenbarligen har polisen i det här fallet använt en annan metod."
 • "Tillsammans har lärarna på Norrevångsskolan i Mörrum arbetat fram en ny metod som fått fler elever att vilja delta i gemensamma diskussioner i klassrummet : Metoden som är onlinebaserad innebär att alla klassens elever kan få komma till tals."

Vad betyder metod inom bildligt ?

sätt på vilket en åtgärd kan utföras

Möjliga synonymer till metod

Relaterat till metod

företag

göromål

reglering

ordning

metod

Diskussion om ordet metod

 • - 2016-11-05

  orsak