skick

skicket
skick
skicken
Substantiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till skick

Hur böjs ordet skick på svenska?

Obestämd singular: skick
Bestämd singular: skicket
Obestämd plural: skick
Bestämd plural: skicken

Hur används ordet skick

  • "Vi håller på att kontrollera bryggornas skick efter den höga vattennivån."
  • "Trädbråket handlar om de nio lindar på Reddvägen söder om Ronneby brunn, som på grund av dåligt skick sågades ner 2013."
  • "Mannen sågade ner den lilla poppelallén någon gång under 2010 eftersom träden var i dåligt skick, men någon dispens sökte han inte."
  • "Hon berättar att hon kan ha missuppfattat delar av informationen om fastighetens skick och att hon inte heller reagerat på det som står skrivet i utredningsrapporten som presenterades i början av 2015."
  • "När den första utredningen av fastighetens skick genomfördes 2014 konstaterades bland annat stora fuktbekymmer i grund och källare."
  • "För några år sedan gjordes en utredning av lekplatserna i kommunen där det blev klart vilka lekplatser som ska renoveras och vilka som är i så dåligt skick att de behöver läggas ner."
  • "Hundens skick var uselt"
  • "– De åtgärder som är föreslagna för att hålla byggnaden i skick i fem år kommer att kosta 300 miljoner kronor, och det tycker vi är slöseri med skattebetalarnas pengar."
  • "Mannen ska vara i gott skick och fick hjälp hem av polisen."
  • "Stambanan mot Blekinge är i dåligt skick och allt fler kritiserar nu Öresundstågen, enligt"

Vad betyder skick inom mat ?

utformning, gestaltning, beskaffenhet, ordning eller tillstånd vari någon eller något uppträder eller befinner sig; yttre gestalt eller utseende; sådant tillstånd att någon eller något är (eller icke är) i stånd att göra något eller duga|duger (eller icke duger) till något

Möjliga synonymer till skick

Relaterat till skick

ståndpunkt

form

utsida

mode

smak

tillstånd

klass

omständighet

förfarande

yttre väsen

hövlighet

ordning

vana

metod

Diskussion om ordet skick