hyfsning

hyfsningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hyfsning

Ordet hyfsning har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom matematik
bildligt
matematik

Ordet hyfsning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till hyfsning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till hyfsning (inom bildligt)

Relaterat till hyfsning (inom bildligt)

hövlighet

smak

renlighet

tillstånd

Ordet hyfsning inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till hyfsning (inom matematik)

Möjliga synonymer till hyfsning (inom matematik)

Diskussion om ordet hyfsning