uttryck

uttrycket
uttryck
uttrycken
Substantiv [t]

Synonymer till uttryck

Hur böjs ordet uttryck på svenska?

Obestämd singular: uttryck
Bestämd singular: uttrycket
Obestämd plural: uttryck
Bestämd plural: uttrycken

Hur används ordet uttryck

 • "I detta sammanhang används uttrycket kvalitet"
 • "Det som kan vara svårt är att formulera det och därför söker vi nya uttryck som kan sätta ord på känslorna, säger hon."
 • "JK menar att vakten gett uttryck för personliga meningsyttringar och att dessa omfattas av meddelarfriheten."
 • "Av anmälan framgår att läkaren uttryckt sig grovt och stötande, att han tillämpat – för patienter – svårtolkade uttryck och att han hänvisat personer med psykisk ohälsa till Gud."
 • "– Tyvärr fick våra spelare under varje match höra grova rasistiska uttryck."
 • "– Att BTH stödjer Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett uttryck för högskolans profilering mot hållbar utveckling och vårt engagemang i Blekinges utveckling, menar rektor Anders Hederstierna."
 • "Sverigdemokraten Michael Hess i Karlskrona åtalas för hets mot folkgrupp efter ett inlägg på Facebook om att våldtäkter är ett uttryck för islamsk kultur."
 • "I jåns, balsa och trevlingabit är exempel på ord och uttryck som är på väg att försvinna från blekingskan."
 • "– Det känns ärligt talat mer som ett uttryck för en personlig besvikelse."
 • "Enligt partiets Karlskronaordförande Christopher Larsson finns Hess med på listan eftersom varken han eller partiet anser att han gjorde något olagligt i samband med uttalandet på Facebook om att våldtäkter är ett uttryck för islamsk kultur."
 • "De uttryck av kärlek som jag har sett i dag var överväldigande, säger Hala Husni Fariz."
 • "Det som kan vara svårt är att formulera det och därför söker vi nya uttryck som kan sätta ord på känslorna, säger hon."
 • "JK menar att vakten gett uttryck för personliga meningsyttringar och att dessa omfattas av meddelarfriheten."
 • "Av anmälan framgår att läkaren uttryckt sig grovt och stötande, att han tillämpat – för patienter – svårtolkade uttryck och att han hänvisat personer med psykisk ohälsa till Gud."
 • "– Tyvärr fick våra spelare under varje match höra grova rasistiska uttryck."
 • "– Att BTH stödjer Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett uttryck för högskolans profilering mot hållbar utveckling och vårt engagemang i Blekinges utveckling, menar rektor Anders Hederstierna."
 • "Sverigdemokraten Michael Hess i Karlskrona åtalas för hets mot folkgrupp efter ett inlägg på Facebook om att våldtäkter är ett uttryck för islamsk kultur."
 • "I jåns, balsa och trevlingabit är exempel på ord och uttryck som är på väg att försvinna från blekingskan."
 • "– Det känns ärligt talat mer som ett uttryck för en personlig besvikelse."
 • "Enligt partiets Karlskronaordförande Christopher Larsson finns Hess med på listan eftersom varken han eller partiet anser att han gjorde något olagligt i samband med uttalandet på Facebook om att våldtäkter är ett uttryck för islamsk kultur."
 • "De uttryck av kärlek som jag har sett i dag var överväldigande, säger Hala Husni Fariz."

Vad betyder uttryck inom lingvistik ?

Idiom betyder språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Idiomatisk innebär något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Bild: "Nederländska ordspråk" https://sv.wikipedia.org/wiki/Idiom_(spr%C3%A5k)

Möjliga synonymer till uttryck

Relaterat till uttryck

talförmåga

betydelse

benämning

ord

fras

talarkonst

tillstånd

Diskussion om ordet uttryck

uttrycka

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]
uttrycker
uttryckte
uttryckt
Verb

Hur uttalas ordet uttrycka?

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]

Hur böjs ordet uttrycka på svenska?

Presens: uttrycker
Preteritum: uttryckte
Supinum: uttryckt

Hur används ordet uttrycka

 • "Det är hennes sätt att uttrycka sig."
 • "Det är ­samma ­ambition att uttrycka mer än vad ­realismen ­någonsin ­förmår"
 • "Min poäng är att feminist kan ju bara den kalla sig som har privilegiet att kunna kalla sig det och därmed uttrycka påverkan för de som har en svagare ställning."
 • "I Göteborg misstror människor hemtjänsten och äldreomsorgen, de göteborgska skolorna halkar efter skolor i andra delar av landet, segregationen ökar snarare än minskar och för att uttrycka det milt : alla är inte helt nöjda med Västtrafik, spårvagnsinköp och trafikplanering."
 • "Kenyas utrikesminister kallade i går till sig EU-ambassadörer i landet för att uttrycka sitt ” yttersta missnöje ” – han anklagade europeiska diplomater för att försöka påverka presidentvalet 4 mars i landet."
 • "Till exempel sägs i policyn om yttrandefrihet att ” varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt ”."
 • "– Om jag ska vara ärlig är det för att jag är jättedålig på att uttrycka mig i skrift."
 • "Det är samma uttalade vilja till försköning, samma ambition att uttrycka mer än vad realismen någonsin förmår."
 • "Hatkänslor och vrede har alltid funnits men nu har de som inte tidigare haft möjligheter att uttrycka sig offentligt fått tillgång till nätets enorma räckvidd."
 • "Både yrkeskvinnor som journalister och författare, men också kvinnor som är vanliga privatpersoner, kan inte uttrycka sina åsikter på nätet utan att mötas av floder av hot, förtal och kränkningar."
 • "Grundtanken är att människor med funktionshinder ska få uttrycka sig och vara delaktiga i samhället."
 • "Personalen fortsatte med att uttrycka sin oro för patienter och tillgängligheten till vårdplatser."
 • "Annie Gylling som är teaterpedagog i ” Teater för äldre ” har själva märkt att för vissa är det lättare att uttrycka sig med kroppen."
 • "Den äldre finska minoriteten behöver kunna uttrycka sina behov av omsorg på sitt eget språk."
 • "Mest besvikna över att vuxna människor, som ska vara förebilder för dagens och morgondagens generationer, tycker det är okej att uttrycka sig på ett sådant råbarkat sätt, säger Ann-Louise Trulsson ( KD )."
 • "– Det är ett sätt att uttrycka en viss frustration för att det här håller på att gå om intet."
 • "– Det är jätte, jätteviktigt att skriva och få uttrycka sig om vad som händer."
 • "Vi såg ju vad som hände efter Pandemrix-vaccinationerna i samband med svininfluensan, så man ska aldrig uttrycka sig helt tvärsäkert."
 • "– Jag fick det mitt under KU-utfrågningarna här så jag blev lite distraherad om man säger så, för att uttrycka min glädje."
 • "Men så här viktiga frågor kan inte tas på delegation, det måste upp på bordet så att även vi politiker får en möjlighet att uttrycka en uppfattning."

Diskussion om ordet uttrycka