underrätta

underrättar
underrättade
underrättat
Verb

Hur böjs ordet underrätta på svenska?

Presens: underrättar
Preteritum: underrättade
Supinum: underrättat

Hur används ordet underrätta

  • "Vi jobbar vidare med att underrätta och höra målsägarna, säger Knies."
  • "Enligt skogsvårdslagen ska skogsmarksägaren underrätta Skogsstyrelsen om en avverkning omfattar mer än 0,5 hektar skog."
  • "– Det måste finnas poliser också som kan underrätta de anhöriga och skapa en trygghet hos dem."
  • "Enligt lag är föraren av ett motorfordon är skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och att underrätta polisen om det inträffade."
  • "Man ifrågasätter nu om sjukhuset ändå inte måste underrätta anhöriga, när patienten avlidit."
  • "Polisen har nu kunnat underrätta anhöriga och går ut med uppgiften att personen avled av sina skador."
  • "– När det gäller minderåriga måste vi underrätta föräldrarna om att ett förhör ska hållas."
  • "En undersökning har inletts kring både vårdslöshet i sjötrafik och underlåtenhet att underrätta svenska myndigheter."
  • "En undersökning har inletts kring både vårdslöshet i sjötrafik och underlåtenhet att underrätta svenska myndigheter."
  • "– Vi kommer att underrätta alla per brev om hur vi går vidare, i nuläget är vi i själva processen och försöker hitta en lösning, säger Pär Bengtsson till SVT."

Vad betyder underrätta inom litteratur ?

informera, meddela; låta (någon) få veta

Relaterat till underrätta

kunskap

information

varning

uppenbarande

nyhet

Diskussion om ordet underrätta