ådagalägga

ådagalägger
ådagalade
ådagalagt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till ådagalägga

Hur böjs ordet ådagalägga på svenska?

Presens: ådagalägger
Preteritum: ådagalade
Supinum: ådagalagt

Vad betyder ådagalägga inom musik ?

tydligt visa

Relaterat till ådagalägga

begriplighet

information

framträdande

beteckning

uppenbarande

visshet

grund

bevis

riktighet

uttydning

betydelse

bevisföring

rättfärdigande

Diskussion om ordet ådagalägga