lagstifta

lagstiftar
lagstiftade
lagstiftat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet lagstifta på svenska?

Presens: lagstiftar
Preteritum: lagstiftade
Supinum: lagstiftat

Hur används ordet lagstifta

  • "Vissa personer som SVT Nyheter Blekinge intervjuat är tveksamma till att lagstifta mot rökning, medan andra ser det som något bra."
  • "Det har varit alldeles för många incidenter med kamphundar och det är dags att lagstifta innan det blir något dödsfall, skiver Gunnarsson som är en av de flitigaste i riksdagen på att skriva förslag."
  • "Han menar dock att det är svårt att lagstifta mot vissa gruppers rätt att demonstrera."
  • "– Jag hoppas att det här pushar regeringen framåt att komma med konkreta åtgärder som vi kan lagstifta om."
  • "Vill lagstifta om platsgaranti för de som vill få högskolebehörighet."
  • "Men att lagstifta om hjälmtvång för vuxna människor är det inte helt okontroversiellt."
  • "Regeringen vill lagstifta om att par, där bara en behöver äldrevård, ska få flytta tillsammans till ett äldreboende."
  • "– Det stämmer och det vore ju lämpligt om staten skickar med pengar om man tänker lagstifta om det här, säger kommunalrådet Sofia Jarl ( C ) som just nu sitter och brottas med nästa års budgetprioriteringar."
  • "Nödlånet ska gå till att betala av skulder och Grekland måste även lagstifta om att nödlånen ska användas för skuldavbetalningar."
  • "Dessutom medger finansministern att det kan vara är svårt att lagstifta bort alla möjligheter till oönskad skatteplanering."

Vad betyder lagstifta inom juridik ?

fastställa lagar

Möjliga synonymer till lagstifta

Relaterat till lagstifta

ledning

myndighet

visshet

befallning

laglighet

Diskussion om ordet lagstifta