förhärska

förhärskar

förhärskade

förhärskat

förhärska

Verb

Synonymer