predominera

Verb

Relaterat till predominera

viktighet

ledning

myndighet

förmåga

inflytande

ojämnhet

Diskussion om ordet predominera