skola

Hjälpverb

Översättningar

Engelska

Synonymer till skola

Hur används ordet skola

 • "Det var i tisdags förmiddag som den 15-åriga flickan ska ha blivit bortförd av två män vid en skola i Karlskrona kommun."
 • "Vedskjul brann nära skola i Karlshamn"
 • "Den kommunala Strömsbergs skola har i och med vårterminens slut avvecklats i enlighet med nedläggningsbeslutet från våren 2012."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "De här eleverna har alltså varit kortare tid i svensk skola än fyra år."
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Klockan har just slagit åtta på Torhamns skola."
 • "Situationen blev till slut så allvarlig att flickan kände sig tvingad att byta skola."
 • "– Man får lära sig om riddare och hur kvinnor hade det förr i tiden, säger Noah Holmberg, 12, som går i klass fem på Ramdala skola."
 • "Trots två tidigare krav från Skolinspektionen har Karlskrona kommun inte följt skollagen vad gäller kränkningar på en skola i kommunen."
 • "Det var i tisdags förmiddag som den 15-åriga flickan ska ha blivit bortförd av två män vid en skola i Karlskrona kommun."
 • "Vedskjul brann nära skola i Karlshamn"
 • "Den kommunala Strömsbergs skola har i och med vårterminens slut avvecklats i enlighet med nedläggningsbeslutet från våren 2012."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "De här eleverna har alltså varit kortare tid i svensk skola än fyra år."
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Klockan har just slagit åtta på Torhamns skola."
 • "Situationen blev till slut så allvarlig att flickan kände sig tvingad att byta skola."
 • "– Man får lära sig om riddare och hur kvinnor hade det förr i tiden, säger Noah Holmberg, 12, som går i klass fem på Ramdala skola."
 • "Trots två tidigare krav från Skolinspektionen har Karlskrona kommun inte följt skollagen vad gäller kränkningar på en skola i kommunen."

Vad betyder skola inom hundar ?

Fotograf: Wikipedia
institution för utbildning, i synnerhet av barn, och i synnerhet om det samhällssystem för ofta obligatorisk utbildning av barnen i ett givet lands befolkning eller om en enskild lokal institution i detta system

Möjliga synonymer till skola

Diskussion om ordet skola

skola

skolan
skolor
skolorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet skola på svenska?

Obestämd singular: skola
Bestämd singular: skolan
Obestämd plural: skolor
Bestämd plural: skolorna

Hur används ordet skola

 • "Det var i tisdags förmiddag som den 15-åriga flickan ska ha blivit bortförd av två män vid en skola i Karlskrona kommun."
 • "Vedskjul brann nära skola i Karlshamn"
 • "Den kommunala Strömsbergs skola har i och med vårterminens slut avvecklats i enlighet med nedläggningsbeslutet från våren 2012."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "De här eleverna har alltså varit kortare tid i svensk skola än fyra år."
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Klockan har just slagit åtta på Torhamns skola."
 • "Situationen blev till slut så allvarlig att flickan kände sig tvingad att byta skola."
 • "– Man får lära sig om riddare och hur kvinnor hade det förr i tiden, säger Noah Holmberg, 12, som går i klass fem på Ramdala skola."
 • "Trots två tidigare krav från Skolinspektionen har Karlskrona kommun inte följt skollagen vad gäller kränkningar på en skola i kommunen."

Ordet skola har 4 betydelser

 • Inom utbildning, stadsmiljö
 • Inom utbildning, byggnad, stadsmiljö
 • Inom kultur
 • Inom generell
utbildning, stadsmiljö
utbildning, byggnad, stadsmiljö
kultur
generell

Vad betyder skola inom utbildning, stadsmiljö ?

Skola är en institution som designats för att elever eller studerande, under ledning av lärare, skall kunna tillägna sig utbildning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Skola

Översättningar (inom utbildning, stadsmiljö)

Engelska

Synonymer till skola (inom utbildning, stadsmiljö)

Möjliga synonymer till skola (inom utbildning, stadsmiljö)

Vanlig betydelse av ordet skola inom utbildning, byggnad, stadsmiljö

Översättningar (inom utbildning, byggnad, stadsmiljö)

Engelska

Synonymer till skola (inom utbildning, byggnad, stadsmiljö)

Möjliga synonymer till skola (inom utbildning, byggnad, stadsmiljö)

Vanlig betydelse av ordet skola inom kultur

En avgränsad riktning inom en religion,en vetenskaplig eller estetisk disciplin

Översättningar (inom kultur)

Engelska

Synonymer till skola (inom kultur)

Möjliga synonymer till skola (inom kultur)

Ordet skola inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till skola (inom generell)

Diskussion om ordet skola

skola

skolade
skolat
skolar
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till skola (inom generell)

Hur böjs ordet skola på svenska?

Presens: skolar
Preteritum: skolade
Supinum: skolat

Hur används ordet skola

 • "Det var i tisdags förmiddag som den 15-åriga flickan ska ha blivit bortförd av två män vid en skola i Karlskrona kommun."
 • "Vedskjul brann nära skola i Karlshamn"
 • "Den kommunala Strömsbergs skola har i och med vårterminens slut avvecklats i enlighet med nedläggningsbeslutet från våren 2012."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "De här eleverna har alltså varit kortare tid i svensk skola än fyra år."
 • "Trots tre tidigare krav på åtgärder då en skola i Karlskrona fortfarande inte följer skollagen, har kommunen fortfarande inte kunnat tillräckligt redovisa för hur bland annat skolkränkningar ska anmälas."
 • "Klockan har just slagit åtta på Torhamns skola."
 • "Situationen blev till slut så allvarlig att flickan kände sig tvingad att byta skola."
 • "– Man får lära sig om riddare och hur kvinnor hade det förr i tiden, säger Noah Holmberg, 12, som går i klass fem på Ramdala skola."
 • "Trots två tidigare krav från Skolinspektionen har Karlskrona kommun inte följt skollagen vad gäller kränkningar på en skola i kommunen."

Vad betyder skola inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
institution för utbildning, i synnerhet av barn, och i synnerhet om det samhällssystem för ofta obligatorisk utbildning av barnen i ett givet lands befolkning eller om en enskild lokal institution i detta system

Möjliga synonymer till skola

Diskussion om ordet skola