universitet

universitetet

universitet

universiteten

Substantiv
utbildning
universitet
Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter)

Synonymer