riksråd

riksrådet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet riksråd

  • "Enligt Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas riksråd FARR, lever de under desperata förhållanden."
  • "De sa att de följer nya regler som infördes första maj, säger Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas riksråd FARR och nära vän till familjen."
  • "En av de mer kända statyerna är placerad vid Järntorget i Arboga och utgör Eldhs tolkning av upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson, som mördades i Närke på 1400-talet av ett adligt riksråd som också var landskapets lagman, enligt ne.se."
  • "Disa Hallergren i Flyktinggruppernas riksråd, Farr, anser att barnkonventionens ofta blir tomma ord som behöver konkretiseras när konventionen blir lag."
  • "Flyktinggruppernas riksråd är skarpt kritiskt till att dagsersättningen för asylsökande inte har höjts på 18 år."
  • "Men Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd ( Farr ), är kritisk mot att polisen kan kopplas in tidigt i asylprocessen, eftersom det enligt henne riskerar att minska den asylsökandes förtroende för Migrationsverkets personal."
  • "Men trots dåliga förhållanden är det enligt Sanna Vestin, ordförande i flyktinggruppernas riksråd, inte konstigt att många väljer att stanna utan tillstånd."
  • "Lars Fagerström, styrelseledamot i Flyktinggruppernas riksråd, menar att han har sett att dålig ekonomi hos bolaget kan drabba flyktingboenden."
  • "De här människorna jobbar på lager med grönsakshantering och på restauranger, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktiggruppernas riksråd och hedersdoktor vid Malmö högskola."
  • "Överst står änkedrottningen Hedvig Eleonora, och under henne fem riksråd."

Ordet riksråd inom

Relaterat till riksråd

myndighet

överordnad

rådsförsamling

Diskussion om ordet riksråd