doge

[då’sj el då’dje]
dogen
doger
dogerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • doge  [ Venedig ]

Hur uttalas ordet doge?

[då’sj el då’dje]

Hur böjs ordet doge på svenska?

Obestämd singular: doge
Bestämd singular: dogen
Obestämd plural: doger
Bestämd plural: dogerna

Vad betyder doge inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
Doge (Veneziansk form av it. duce, från lat. dux "ledare") var titeln på den person som innehade det högsta ämbetet i de historiska stadsstaterna Venedig, Amalfi och Genua. Den första dogen valdes redan 697 i Venedig och i Genua 1339. Både Genua och Venedig intogs av franska trupper 1797 och de bägge dogerna föll. I Genua kom dock dogevärdigheten att återupprättas under en kort period 1802-05. https://sv.wikipedia.org/wiki/Doge

Relaterat till doge

överordnad

Diskussion om ordet doge

doge

doges
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • doge  [ politik ]

Vad betyder doge inom Venedig ?

formerly the chief magistrate in the republics of Venice and Genoa

Diskussion om ordet doge