analog

Adjektiv

Synonymer till analog

Hur används ordet analog

  • "För en biograf med analog filmprojektor har det inneburit dödsstöten och ett byte till digital projektor har varit enda chansen att överleva."
  • "Men att Kenneth använder sig av analog teknik är inget som påverkar kartans precision."
  • "En av dom biografer som står inför det här dilemmat, är den i Gagnefs kommun, där det bara finns analog utrustning."
  • "Regionens plan : Att gå från analog till digital registrering av vaccinationer"
  • "Det är sex blivande gymnasieingenjörer från Kullagymnasiet som ska hjälpa äldre hyresgäster från Höganäshem att ställa om från analog till digital tv."
  • "Det är en analog urtavla med visare men inuti är den digital, säger Marie Louise Elmgren som är informationschef på Nestlé som äger Zoegas."
  • "Här kan du lämna in deklarationen om du är analog."
  • "I stället fick han en vanlig analog telefon skickad till sig, och en räkning från ett finansbolag."
  • "Adelsohn Liljeroth skriver också att en särskild branschsamordnare ska arbeta med övergången från analog till digital radio."
  • "Vi har fattat att det inte bara handlar om att göra en analog produkt digital ” säger Östgöta Medias vd Anna Lindberg i rapporten."

Vad betyder analog inom teknik ?

Analoga signaler är alla variabla signaler med kontinuitet i tid och amplitud. När en kontinuerlig signalfunktion användes för att avbilda något, exempelvis ljud, är signalens kontinuitet en analogi till kontinuiteten hos det avbildade fenomenet. Till skillnad från en analog signal, avbildar en digital signal ett kontinuerligt fenomen genom en följd av diskreta punkter. En analog signal skiljer sig alltså från en digital signal genom att små fluktuationer i den analoga signalen är meningsfulla. Analoga signaler förekommer oftast i elektriska sammanhang (TV, radio, video) men även mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system kan använda sig av analoga signaler. https://sv.wikipedia.org/wiki/Analog_signal

Diskussion om ordet analog