sådan

Determinant

Översättningar

Hur används ordet sådan

 • "– Jag beklagar att situationen är sådan att vi inte kan möta alla önskemål lika snabbt."
 • "En sådan krona saknar lagskydd, varför skivomslaget nu är oantastligt ur ett heraldiskt perspektiv ”."
 • "– Det var en sådan där 200 liters oljetunna med bråte som man eldade skräp i, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap."
 • "Kirsti Emaus tror att bilderna trots allt kan ge någon gnutta hopp därför att föräldrarna och barnen visar upp en sådan styrka och livsglädje i den svåra livssituation de befinner sig i."
 • "Hon kunde aldrig drömma om att det skulle bli sådan uppståndelse."
 • "Det tar några dagar för rösten att hämta sig efter en sådan här målfest, säger han."
 • "Hade hon inte haft sådan kämparglöd så hade vi inte klarat det."
 • "– Även om vi skulle ha en sådan klar för oss skulle vi inte berätta om den."
 • "Han är nämligen en sådan där katt som gillar uppmärksamhet, säger Ann-Sofie Leveau till TT och skrattar."
 • "– I sådan miljö är risken för att utveckla astma- och luftvägsbesvär mellan 30 procent och 50 procent högre än annars, säger hon."

Vad betyder sådan inom generell ?

(som är) likadan, med samma egenskaper (som det som åsyftas), beskaffad på ett liknande sätt

Möjliga synonymer till sådan

Diskussion om ordet sådan

sådan

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet sådan

 • "Om en medlemsstat efter att ha utfört en utvärdering enligt artikel 46.1 finner att en byggprodukt även om den står i överensstämmelse med denna förordning utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för övriga skyddsfrågor av allmänt intresse ska den ålägga den ekonomiske aktör som berörs att vidta alla lämpliga åtgärder för att se till den byggprodukt som berörs när den utsläpps på marknaden inte längre utgör denna risk, dra tillbaka byggprodukten från marknaden eller återkalla den inom en sådan rimlig tid som i förhållande till riskens beskaffenhet kan föreskrivas. europarl.europa.eu"
 • "Spionerna försöker, utan att märkas, att ta sig in i företags och myndigheters datasystem för att komma åt värdefull information, ofta högteknologisk sådan."
 • "– Personligen tycker jag det är väldigt positivt om vi lyckas få i gång en sådan verksamhet, säger Martin Petterson ( S ), vice ordförande i gatunämnden."
 • "– Han är inte en sådan man ringer och småpratar med men vi har jättebra kontakt när vi ses."
 • "Som alltid när visningens kreativa idé är större än plaggen i sig är det svårt att på allvar bedöma kollektionen som sådan, men en härlig show blev det."
 • "Och det är välspelat in i minsta biroll ( med bland andra Fares Fares i en relativt stor sådan )."
 • "Med sådan syn på konsten är det heller inte konstigt att Hjörne tycker sig kunna definiera vad som är konst och inte konst."
 • "Vilken ungdom skulle tacka nej till att få vara med om en sådan start?"
 • "Det finns många fördelar med en sådan strategi."
 • "Visst, har Yohio haft tid att skaffa sig erfarenhet i Japan, men det var ändå imponerande hur han med sådan självklarhet kasserade in sin plats i finalen."
 • "En sådan dubbelmoral ger bara näring åt den islamistiska retoriken och ökar pressen på att ” kränkande ” verk ska censureras i större utsträckning."
 • "– Jag beklagar att situationen är sådan att vi inte kan möta alla önskemål lika snabbt."
 • "En sådan krona saknar lagskydd, varför skivomslaget nu är oantastligt ur ett heraldiskt perspektiv ”."
 • "– Det var en sådan där 200 liters oljetunna med bråte som man eldade skräp i, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap."
 • "Kirsti Emaus tror att bilderna trots allt kan ge någon gnutta hopp därför att föräldrarna och barnen visar upp en sådan styrka och livsglädje i den svåra livssituation de befinner sig i."
 • "Hon kunde aldrig drömma om att det skulle bli sådan uppståndelse."
 • "Det tar några dagar för rösten att hämta sig efter en sådan här målfest, säger han."
 • "Hade hon inte haft sådan kämparglöd så hade vi inte klarat det."
 • "– Även om vi skulle ha en sådan klar för oss skulle vi inte berätta om den."
 • "Han är nämligen en sådan där katt som gillar uppmärksamhet, säger Ann-Sofie Leveau till TT och skrattar."
 • "– I sådan miljö är risken för att utveckla astma- och luftvägsbesvär mellan 30 procent och 50 procent högre än annars, säger hon."

Diskussion om ordet sådan