proportionerlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet proportionerlig

  • "Ekonomin är ju den vågskål man också måste väga mot vilka åtgärder som är rimliga och proportionerliga, men än så länge tycker jag ändå att vi valt en ganska proportionerlig väg i Blekinge och i landet som helhet."
  • "Den är enligt Länsstyrelsens bedömning proportionerlig och hindrar heller inte upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus säger Joel Isensköld, chef för Natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande."
  • "Det är en alldeles för sträng sanktion anser kommittén och föreslår därför att en möjlig sanktion ska vara mer proportionerlig."
  • "– Kroppsvisitation är en proportionerlig åtgärd, säger den särskilda utredaren Anna Tansjö vid en presskonferens."
  • "Sedan ska begränsningen också vara proportionerlig."
  • "När det gäller kritiken om att lagförslaget inskränker principen om det kommunala självstyret, påpekar Billström att den frågan utretts och att utredaren kommit fram till att inskränkning är rimlig och proportionerlig i förhållande till behovet av att kunna ta emot ensamkommande barn."
  • "- Om en åtgärd vidtas, ska den enligt folkrätten vara proportionerlig."
  • "Vi anser att fem miljoner är en proportionerlig och rimlig summa."
  • "De anser därför att Granskningsnämndens ledamöter borde utses av en mandatmässig proportionerlig grupp – bestående av riksdagspartierna."
  • "Den är enligt Länsstyrelsens bedömning proportionerlig och överensstämmer med länets regionala förvaltningsmål."

Diskussion om ordet proportionerlig