symmetrisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet symmetrisk

  • "Omgärdad av en välansad och symmetrisk park på den ena sidan, med en liten sjö på den andra, tornar slottet upp sig och har så gjort i hundratals år."
  • "– Jag använder ett snöre, pinnar och måttband, sedan kollar jag lite på nätet hur symmetrisk den ska vara."
  • "Orsaken till diskningen var att hon hade brutit mot regeln att vända symmetrisk, att händerna ska hållas jämna vid vändningar."
  • "Den tropiska orkanen består av en virvel som är helt symmetrisk och den uppstår oftast under eftersommar och tidig höst."
  • "Granen är tjock och tät, nästan symmetrisk och 15 meter hög."
  • "En rak bro med en symmetrisk kub centrerad i mitten av älven."
  • "Kroppen ser ut att ha varit bilateralt symmetrisk, som de flesta ryggsträngsdjur, och forskarna tror också att den hade en sorts muskelstruktur som gjorde att den ringlade omkring i vattnet."

Vad betyder symmetrisk inom musik ?

som uppvisar symmetri (i någon mening, men liksom substantivet avser adjektivet i vardagsspråket ofta spegelsymmetri)

Möjliga synonymer till symmetrisk

Relaterat till symmetrisk

skönhet

utjämning

ömsesidighet

symmetri

överensstämmelse

ordning

oföränderlighet

Diskussion om ordet symmetrisk