korrekt

Interjektion

Översättningar

Engelska

Hur används ordet korrekt

 • "Mot den bakgrunden vill regeringen ha en skärpning – Konsumentverket skall kunna dela ut direkta straffavgifter till företag som inte sköter kreditprövningen korrekt."
 • "Eftersom införseln inte deklarerats på ett korrekt sätt, har staten riskerat att förlora cirka åtta miljoner kronor i skatter och avgifter."
 • "Att alltid vara redo, uppträda korrekt och utföra de uppdrag som fördelas ser han som en självklarhet."
 • "På onsdagen visade ett par av Dafgårds egna analyssvar att tjeckernas slutsats var korrekt."
 • "– Det är otillfredsställande att man inte får ordning på den här redovisningen på ett korrekt sätt, säger Anders Borg, som tillsammans med EU:s andra finansministrar i går trots allt godkände den årsbudget som senast granskats av revisorerna, för år 2011."
 • "Den ekonomiska makten litade, helt korrekt, på att regeringarna skulle låta allt förbli som vanligt, att oljan, gasen och kolet ska fortsätta säljas, eldas upp och inbringa goda vinster, oavsett konsekvenser."
 • "SVAR : Naturligtvis ska all redovisning vara korrekt i GP."
 • "Och så berättar hon på utmärkt svenska, korrekt och välformulerat."
 • "I en artikel i Expressen ( 30 / 1 ) efterlyser Torbjörn Sjöström, vd för opinionsföretaget Novus, ett ökat ansvar hos massmedierna för att ge en korrekt bild av statistik och opinionsbildningar."
 • "På onsdagen visade ett par av Dafgårds egna analyssvar att tjeckernas slutsats var korrekt."
 • "Nu går omprövningsbeslutet vidare till åklagaren, som också ska titta på om polisens ursprungliga beslut att inte inleda förundersökning är korrekt."
 • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
 • "– Det enda jag kan tänka mig är att vi haft en faktura som vi bestred, eftersom den inte var korrekt skriven."
 • "– Som chef måste jag lita på att mina medarbetare gör ett bra jobb och hanterar sina ärenden på ett korrekt sätt, samt att följa upp att detta sker."
 • "Han tycker också att ärendet har hanterats korrekt och professionellt."
 • "Hon tyckte att allt såg korrekt ut och misstänkte ingenting."
 • "– Vi kan ju inte göra en brottsanmälan om skyltningen inte är utförd på ett korrekt sätt, säger Helene Hasselgren, som är stationsbefäl på Kustbevakningen i Karlskrona, till BLT."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "Personalen som genomförde undersökningen hade korrekt utbildning och erfarenhet men missbedömde ändå bilden från undersökningen."

Vad betyder korrekt inom slang ?

som inte innehåller något fel

Möjliga synonymer till korrekt

Diskussion om ordet korrekt

korrekt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet korrekt

 • "Nu går omprövningsbeslutet vidare till åklagaren, som också ska titta på om polisens ursprungliga beslut att inte inleda förundersökning är korrekt."
 • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
 • "– Det enda jag kan tänka mig är att vi haft en faktura som vi bestred, eftersom den inte var korrekt skriven."
 • "– Som chef måste jag lita på att mina medarbetare gör ett bra jobb och hanterar sina ärenden på ett korrekt sätt, samt att följa upp att detta sker."
 • "Han tycker också att ärendet har hanterats korrekt och professionellt."
 • "Hon tyckte att allt såg korrekt ut och misstänkte ingenting."
 • "– Vi kan ju inte göra en brottsanmälan om skyltningen inte är utförd på ett korrekt sätt, säger Helene Hasselgren, som är stationsbefäl på Kustbevakningen i Karlskrona, till BLT."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "Personalen som genomförde undersökningen hade korrekt utbildning och erfarenhet men missbedömde ändå bilden från undersökningen."

Vad betyder korrekt inom mat ?

som inte innehåller något fel

Diskussion om ordet korrekt

korrekt

korrektare
korrektast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet korrekt på svenska?

Komparativ: korrektare
Superlativ: korrektast

Hur används ordet korrekt

 • "Mot den bakgrunden vill regeringen ha en skärpning – Konsumentverket skall kunna dela ut direkta straffavgifter till företag som inte sköter kreditprövningen korrekt."
 • "Eftersom införseln inte deklarerats på ett korrekt sätt, har staten riskerat att förlora cirka åtta miljoner kronor i skatter och avgifter."
 • "Att alltid vara redo, uppträda korrekt och utföra de uppdrag som fördelas ser han som en självklarhet."
 • "På onsdagen visade ett par av Dafgårds egna analyssvar att tjeckernas slutsats var korrekt."
 • "– Det är otillfredsställande att man inte får ordning på den här redovisningen på ett korrekt sätt, säger Anders Borg, som tillsammans med EU:s andra finansministrar i går trots allt godkände den årsbudget som senast granskats av revisorerna, för år 2011."
 • "Den ekonomiska makten litade, helt korrekt, på att regeringarna skulle låta allt förbli som vanligt, att oljan, gasen och kolet ska fortsätta säljas, eldas upp och inbringa goda vinster, oavsett konsekvenser."
 • "SVAR : Naturligtvis ska all redovisning vara korrekt i GP."
 • "Och så berättar hon på utmärkt svenska, korrekt och välformulerat."
 • "I en artikel i Expressen ( 30 / 1 ) efterlyser Torbjörn Sjöström, vd för opinionsföretaget Novus, ett ökat ansvar hos massmedierna för att ge en korrekt bild av statistik och opinionsbildningar."
 • "På onsdagen visade ett par av Dafgårds egna analyssvar att tjeckernas slutsats var korrekt."
 • "Nu går omprövningsbeslutet vidare till åklagaren, som också ska titta på om polisens ursprungliga beslut att inte inleda förundersökning är korrekt."
 • "I sin skrivelse till kammarrätten menar de att de inte har fått möjlighet att yttra sig i rättsprocessen tidigare, och att förvaltningsrättens dom inte är korrekt."
 • "– Det enda jag kan tänka mig är att vi haft en faktura som vi bestred, eftersom den inte var korrekt skriven."
 • "– Som chef måste jag lita på att mina medarbetare gör ett bra jobb och hanterar sina ärenden på ett korrekt sätt, samt att följa upp att detta sker."
 • "Han tycker också att ärendet har hanterats korrekt och professionellt."
 • "Hon tyckte att allt såg korrekt ut och misstänkte ingenting."
 • "– Vi kan ju inte göra en brottsanmälan om skyltningen inte är utförd på ett korrekt sätt, säger Helene Hasselgren, som är stationsbefäl på Kustbevakningen i Karlskrona, till BLT."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "– Politikerna borde titta på vad de egentligen får för pengarna, det är gamla människor som ska sitta fastspända korrekt under sjukresorna och det kan inte bli riktigt korrekt när en chaufför hållit på i tolv timmar utan att haft rast, säger Benny Lundgren."
 • "Personalen som genomförde undersökningen hade korrekt utbildning och erfarenhet men missbedömde ändå bilden från undersökningen."

Vad betyder korrekt inom mat ?

som inte innehåller något fel

Relaterat till korrekt

riktighet

grammatik

handledning

förfarande

pliktuppfyllelse

stränghet

logik

lämplighet

rätt

redlighet

rakhet

överensstämmelse

ordning

behörighet

Diskussion om ordet korrekt