neutral

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet neutral

 • "Kyrkoherden Ann-Louise Trulsson vägrade först att följa barn- och ungdomsförvaltningens direktiv om en neutral skolavslutning, i linje med Skolverkets rekommendationer."
 • "För en åklagare gäller så kallad objektivitetsplikt, att förhålla sig neutral – också när åtal har väckts."
 • "En neutral medlare tas nu in för att försöka mäkla fred i rosornas krig i Olofström."
 • "Då har vi tagit ställningen att det är bättre att en kommun, en statlig myndighet, är neutral."
 • "– Som tjänsteman ska man förhålla sig neutral i sådana frågor."
 • "” Uppfattas inte som neutral ”"
 • "– Det är den linje jag håller eftersom det finns många som inte uppfattar Prideflaggan som neutral."
 • "– Jag välkomnar en polisutredning så att en neutral bedömning kan göras och en riktig bild framträda."
 • "– Det fanns inte några tveksamheter till att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om att anlägga en neutral begravningsplats, säger Ann-Gerd Jansson."
 • "Det var en stark vilja om att sluta vara neutral och rädd som var det som ledde Maria till att jobba med integrationsfrågor."

Vad betyder neutral inom generell ?

opartisk, oberoende, som inte tar ställning

Diskussion om ordet neutral

neutral

neutralare
neutralast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet neutral på svenska?

Komparativ: neutralare
Superlativ: neutralast

Hur används ordet neutral

 • "Kyrkoherden Ann-Louise Trulsson vägrade först att följa barn- och ungdomsförvaltningens direktiv om en neutral skolavslutning, i linje med Skolverkets rekommendationer."
 • "För en åklagare gäller så kallad objektivitetsplikt, att förhålla sig neutral – också när åtal har väckts."
 • "En neutral medlare tas nu in för att försöka mäkla fred i rosornas krig i Olofström."
 • "Då har vi tagit ställningen att det är bättre att en kommun, en statlig myndighet, är neutral."
 • "– Som tjänsteman ska man förhålla sig neutral i sådana frågor."
 • "” Uppfattas inte som neutral ”"
 • "– Det är den linje jag håller eftersom det finns många som inte uppfattar Prideflaggan som neutral."
 • "– Jag välkomnar en polisutredning så att en neutral bedömning kan göras och en riktig bild framträda."
 • "– Det fanns inte några tveksamheter till att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om att anlägga en neutral begravningsplats, säger Ann-Gerd Jansson."
 • "Det var en stark vilja om att sluta vara neutral och rädd som var det som ledde Maria till att jobba med integrationsfrågor."

Vad betyder neutral inom fotografi ?

opartisk, oberoende, som inte tar ställning

Möjliga synonymer till neutral

Relaterat till neutral

frihet

grammatik

sysslolöshet

avslag

fred

känslolöshet

obeslutsamhet

medelväg

slapphet

medelvärde

likgiltighet

Diskussion om ordet neutral

neutral

Adjektiv

Hur används ordet neutral

 • "a neutral observer"
 • "neutral colors like back or white"
 • "a neutral personality that made no impression whatever"

Ordet neutral har 4 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom fysik
 • Inom färg
 • Inom kemi
kemi
fysik
färg
kemi

Vad betyder neutral inom kemi ?

not supporting or favoring either side in a war, dispute, or contest

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till neutral (inom kemi)

Ordet neutral inom fysik

(physics) having no net electric charge; not electrified

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till neutral (inom fysik)

Ordet neutral inom färg

of no distinctive quality or characteristics or type lacking hue lacking distinguishing quality or characteristics

Översättningar (inom färg)

Svenska

Möjliga synonymer till neutral (inom färg)

Ordet neutral inom kemi

having a pH of 7: neither acid nor alkaline

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till neutral (inom kemi)

Diskussion om ordet neutral

neutral

neutrals
Substantiv

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet neutral har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
generell
teknik

Vad betyder neutral inom generell ?

one who does not side with any party in a war or dispute

Översättningar (inom generell)

Ordet neutral inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet neutral