föränderlig

Adjektiv

Motsats till föränderlig

Hur används ordet föränderlig

  • "Förändringen är en del av ett långsiktigt arbete där vi behöver modernisera och anpassa oss till nya kundbeteenden i en snabbt föränderlig bransch, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
  • "Där kan vi aldrig vara statiska, för verkligheten utanför är föränderlig också."
  • "Juryn motiverar bland annat priset med att församlingen visat ” engagemang, mod och kreativitet i ett flerårigt utvecklingsarbete som syftar till att med tydlig folkkyrklig identitet möta nya sociala och andliga behov i en föränderlig tid. ”"
  • "– Olof Faxander står för det moderna ledarskap som krävs i en föränderlig och allt mer globaliserad värld."
  • "Jag tror att man i dagens samhälle behöver en föränderlig politik."
  • "Vi är medvetna om att vi jobbar i en föränderlig bransch."
  • "Sedan måste vi vara beredda på att möta förändringar, för vi är i en verksamhet som är föränderlig, säger Susanne Svensson."
  • "En föränderlig tid"
  • "Vi lever i en föränderlig värld."
  • "– I en bransch med redan små marginaler behöver vi också anpassa oss till en föränderlig omvärld med vikande resenärsutveckling, som både vi och våra kunder möter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef"

Vad betyder föränderlig inom allmänt ?

som är benägen att förändras

Relaterat till föränderlig

kurvlinje

oordning

vankelmod

obeslutsamhet

ombytlighet

kortvarighet

föränderlighet

övergång

ovisshet

avsneddning

oregelbundenhet

mångformighet

variation

Diskussion om ordet föränderlig