virrig

Adverb

Översättningar

Engelska
 • mussily  [ amerikansk engelska ]

Synonymer till virrig

Hur används ordet virrig

 • "– Utredarna såg på honom som ett irritationsmoment, en virrig gubbe."
 • "Ett annat tips för den som vet med sig att han eller hon blir extra virrig till jul är att knyta en vimpel på bilantennen"
 • "” Jag tycker att jag är en typ med en stark känsla för rättvisa, men folk säger att jag är lite virrig. ” hälsar maskoten besökare om man går in på vitvaruföretagets hemsida."
 • "När man läser besluten som föregått omhändertagandena ser man tjänsteanteckningar som visar att de som träffat Ture anser att han är ” virrig ”."
 • "Era handläggare har vid ett flertal tillfällen träffat Ture och själv konstaterat att han är virrig, det kan man se när man läser era tjänsteanteckningar i ärendet."
 • "Då konstaterade Länsstyrelsens egen handläggare att Ture är virrig."
 • "Han gick dock upp till slut, men uppfattades som virrig och dåsig under dagen."
 • "De anhöriga upplevde att prästen var virrig och glömde flera saker under dopet."
 • "Lite glömsk, lite virrig."
 • "– En virrig match, halvslarv hit och dit men det var kul."
 • "– Utredarna såg på honom som ett irritationsmoment, en virrig gubbe."
 • "Ett annat tips för den som vet med sig att han eller hon blir extra virrig till jul är att knyta en vimpel på bilantennen"
 • "” Jag tycker att jag är en typ med en stark känsla för rättvisa, men folk säger att jag är lite virrig. ” hälsar maskoten besökare om man går in på vitvaruföretagets hemsida."
 • "När man läser besluten som föregått omhändertagandena ser man tjänsteanteckningar som visar att de som träffat Ture anser att han är ” virrig ”."
 • "Era handläggare har vid ett flertal tillfällen träffat Ture och själv konstaterat att han är virrig, det kan man se när man läser era tjänsteanteckningar i ärendet."
 • "Då konstaterade Länsstyrelsens egen handläggare att Ture är virrig."
 • "Han gick dock upp till slut, men uppfattades som virrig och dåsig under dagen."
 • "De anhöriga upplevde att prästen var virrig och glömde flera saker under dopet."
 • "Lite glömsk, lite virrig."
 • "– En virrig match, halvslarv hit och dit men det var kul."

Rim på virrig

Vad betyder virrig inom bildligt ?

vimsig och förvirrad

Möjliga synonymer till virrig

Diskussion om ordet virrig

virrig

virrigare
virrigast
Adjektiv

Hur böjs ordet virrig på svenska?

Komparativ: virrigare
Superlativ: virrigast

Hur används ordet virrig

 • "– Utredarna såg på honom som ett irritationsmoment, en virrig gubbe."
 • "Ett annat tips för den som vet med sig att han eller hon blir extra virrig till jul är att knyta en vimpel på bilantennen"
 • "” Jag tycker att jag är en typ med en stark känsla för rättvisa, men folk säger att jag är lite virrig. ” hälsar maskoten besökare om man går in på vitvaruföretagets hemsida."
 • "När man läser besluten som föregått omhändertagandena ser man tjänsteanteckningar som visar att de som träffat Ture anser att han är ” virrig ”."
 • "Era handläggare har vid ett flertal tillfällen träffat Ture och själv konstaterat att han är virrig, det kan man se när man läser era tjänsteanteckningar i ärendet."
 • "Då konstaterade Länsstyrelsens egen handläggare att Ture är virrig."
 • "Han gick dock upp till slut, men uppfattades som virrig och dåsig under dagen."
 • "De anhöriga upplevde att prästen var virrig och glömde flera saker under dopet."
 • "Lite glömsk, lite virrig."
 • "– En virrig match, halvslarv hit och dit men det var kul."

Rim på virrig

Relaterat till virrig

obegriplighet

misstolkning

känsla

ögonsjukdom

oduglighet

nyck

avvikelse

ouppmärksamhet

okunnighet

buktighet

ovisshet

tanklöshet

sammanblandning

Diskussion om ordet virrig