buffelaktig

Adjektiv

Relaterat till buffelaktig

djur

smaklöshet

ohövlighet

oduglighet

olämplighet

smaklöshet

Diskussion om ordet buffelaktig