sursöt

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder sursöt inom generell ?

sötsur

Översättningar

Relaterat till sursöt

missbelåtenhet

ohövlighet

ovänskap

obehag