olycksdiger

Adjektiv

Vad betyder olycksdiger inom generell ?

som följs av stor olycka; olycksbringande

Möjliga synonymer till olycksdiger

Relaterat till olycksdiger

misslyckande

obehag

lidande

svårighet

fara

nackdel

olycka

alstring

Diskussion om ordet olycksdiger