otillfredsställande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet otillfredsställande

 • "– Det är otillfredsställande för oss alla men jag disponerar inte utredningsresurserna, säger han."
 • "Enligt Högskoleverket är utbildningen vid programmet för specialistsjuksköterskor otillfredsställande och programmets högskolemässiga nivå kan ifrågasättas."
 • "I rapporten skriver utredarna att de bedömer utbildningens genomförande och resultat som otillfredsställande, liksom kvaliteten på praktiken."
 • "Städningen på Noretskolan anses fortfarande vara otillfredsställande."
 • "Finner man då att det fortfarande är otillfredsställande kan man bli av med examenstillståndet."
 • "Det är otillfredsställande, men så är läget och det är det ni har att utgå ifrån, säger han och vänder sig åter mot rättens ledamöter."
 • "” Vårt resultat under det första kvartalet är otillfredsställande ”, skriver Ericssons koncernchef Börje Ekholm i en kommentar."
 • "På sågade trävaror är efterfrågan fortsatt svag och priserna är på en ” otillfredsställande nivå ”, enligt delårsrapporten."
 • "Bedöms som ” otillfredsställande ”"
 • "Att fem anställda saknade legitimation bedömer utredarna som ” otillfredsställande ”."

Vad betyder otillfredsställande inom generell ?

inte tillfredsställande, d.v.s. som inte uppfyller de rationellt uppsatta eller känslomässiga (minimi)krav som någon (rimligtvis) har på den

Möjliga synonymer till otillfredsställande

Diskussion om ordet otillfredsställande

otillfredsställande

otillfredsställandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet otillfredsställande

 • "– Det är otillfredsställande för oss alla men jag disponerar inte utredningsresurserna, säger han."
 • "Enligt Högskoleverket är utbildningen vid programmet för specialistsjuksköterskor otillfredsställande och programmets högskolemässiga nivå kan ifrågasättas."
 • "I rapporten skriver utredarna att de bedömer utbildningens genomförande och resultat som otillfredsställande, liksom kvaliteten på praktiken."
 • "Städningen på Noretskolan anses fortfarande vara otillfredsställande."
 • "Finner man då att det fortfarande är otillfredsställande kan man bli av med examenstillståndet."
 • "Det är otillfredsställande, men så är läget och det är det ni har att utgå ifrån, säger han och vänder sig åter mot rättens ledamöter."
 • "” Vårt resultat under det första kvartalet är otillfredsställande ”, skriver Ericssons koncernchef Börje Ekholm i en kommentar."
 • "På sågade trävaror är efterfrågan fortsatt svag och priserna är på en ” otillfredsställande nivå ”, enligt delårsrapporten."
 • "Bedöms som ” otillfredsställande ”"
 • "Att fem anställda saknade legitimation bedömer utredarna som ” otillfredsställande ”."

Vad betyder otillfredsställande inom generell ?

inte tillfredsställande, d.v.s. som inte uppfyller de rationellt uppsatta eller känslomässiga (minimi)krav som någon (rimligtvis) har på den

Diskussion om ordet otillfredsställande

otillfredsställande

Adjektiv

Hur används ordet otillfredsställande

 • "– Det är otillfredsställande för oss alla men jag disponerar inte utredningsresurserna, säger han."
 • "Enligt Högskoleverket är utbildningen vid programmet för specialistsjuksköterskor otillfredsställande och programmets högskolemässiga nivå kan ifrågasättas."
 • "I rapporten skriver utredarna att de bedömer utbildningens genomförande och resultat som otillfredsställande, liksom kvaliteten på praktiken."
 • "Städningen på Noretskolan anses fortfarande vara otillfredsställande."
 • "Finner man då att det fortfarande är otillfredsställande kan man bli av med examenstillståndet."
 • "Det är otillfredsställande, men så är läget och det är det ni har att utgå ifrån, säger han och vänder sig åter mot rättens ledamöter."
 • "” Vårt resultat under det första kvartalet är otillfredsställande ”, skriver Ericssons koncernchef Börje Ekholm i en kommentar."
 • "På sågade trävaror är efterfrågan fortsatt svag och priserna är på en ” otillfredsställande nivå ”, enligt delårsrapporten."
 • "Bedöms som ” otillfredsställande ”"
 • "Att fem anställda saknade legitimation bedömer utredarna som ” otillfredsställande ”."

Vad betyder otillfredsställande inom psykologi ?

inte tillfredsställande, d.v.s. som inte uppfyller de rationellt uppsatta eller känslomässiga (minimi)krav som någon (rimligtvis) har på den

Möjliga synonymer till otillfredsställande

Relaterat till otillfredsställande

missbelåtenhet

ogillande

olämplighet

lidande

ont

otillräcklighet

tomrum

Diskussion om ordet otillfredsställande