sparsam

sparsammare
sparsammast
Adjektiv

Synonymer till sparsam

Hur böjs ordet sparsam på svenska?

Komparativ: sparsammare
Superlativ: sparsammast

Hur används ordet sparsam

  • "Polisen sparsam med kommentarer"
  • "Eftersom det är så unga människor inblandade kommer polisen även fortsatt att vara sparsam med kommentarer."
  • "I övrigt är i dag Peter Berglin sparsam med kommentarer :"
  • "Boijmarker bekräftar att det gjorts beslag, men är i övrigt sparsam med kommentarer om var utredningen just nu befinner sig och vilka åtgärder som kommer att vidtas."
  • "Polisen är ganska sparsam med utbildningar om hur man ska avliva trafikskadade djur, säger Lars-Erik Nilsson."
  • "I övrigt är Forsberg sparsam med kommentarer."
  • "Kommunen manar ändå till en sparsam användning av vatten framförallt när det gäller att vattna gräsmattor och fylla pooler för att inte hamna i samma läge igen."
  • "Även om det inte är något bevattningsförbud i Ronneby manar kommunen till sparsam konsumtion."
  • "Erixon är sparsam med kommentarer kring publiceringens lämplighet och vilka politiska följder vännen och kommunalrådskollegan Emilie Pilthammars ( M ) agerande kan få."
  • "Jag är ölänning och därmed sparsam, säger hon."

Vad betyder sparsam inom ekonomi ?

som hushållar med resurserna; återhållsam (med utgifter); (nästan) snål

Möjliga synonymer till sparsam

Relaterat till sparsam

hushållning

anskaffning

måttlighet

billighet

otillräcklighet

litenhet

måttfullhet

ovanlighet

kvarhållande

förvaring

förvärv

försiktighet

fåtal

Diskussion om ordet sparsam