trång

trängre
trängst
Adjektiv

Synonymer till trång

Hur böjs ordet trång på svenska?

Komparativ: trängre
Superlativ: trängst

Hur används ordet trång

  • "Det har inneburit att hallen har blivit för trång."
  • "Det har inneburit att hallen har blivit för trång och behovet av en tillbyggnad är stor."
  • "Han menar att ventilationen i byggnaden är bristfällig, att hallen för brandbilarna parkeras är för trång och att en ombyggnad bara vore en kortsiktig lösning."
  • "Med runt 900 medlemmar i gymnastikföreningen och ett ökande intresse för idrotten började hallen på Rosenholm bli trång."
  • "Upprepad kritik mot trång väg – nu körde bussen in i uthuset"
  • "Eva och Daniel Månsson har i flera år stridit för att busslinjen ska flyttas då man menar att gatan är för trång, något de har påpekat för kommunen."
  • "Dödsbitningar, beteendestörningar och ett helt liv i en trång gallerbur."
  • "– Ingången till skolan är redan trång."
  • "Den aktuella landningsplatsen bedömdes som trång, men man ansåg det nödvändigt att landa på platsen för att lösa uppdraget."
  • "Vid operationen gjordes tarmpassagen för trång och brast."

Diskussion om ordet trång