betryckt

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till betryckt

Möjliga synonymer till betryckt

Relaterat till betryckt

fara

fattigdom

otillräcklighet

nedtryckning

tungsinthet

obehag

lidande

överkänslighet

svårighet

hinder