över sig given

Okänd ordklass

Relaterat till över sig given

dårskap

fruktan

tungsinthet

obehag

lidande

hopplöshet