klenmodig

Adjektiv

Synonymer till klenmodig

Vad betyder klenmodig inom bildligt ?

försagd, rädd, modlös, feg

Möjliga synonymer till klenmodig

Relaterat till klenmodig

svaghet

tungsinthet

betänklighet

fruktan

hopplöshet

tvivel

feghet

litenhet

slapphet

ödmjukhet

Diskussion om ordet klenmodig