otrolig

[o'tro:lig]
otroligare
otroligast
Adjektiv

Hur uttalas ordet otrolig?

[o'tro:lig]

Hur böjs ordet otrolig på svenska?

Komparativ: otroligare
Superlativ: otroligast

Vad betyder otrolig inom konst ?

inte trolig, mycket osannolik; inte väntad, mycket förvånande

Relaterat till otrolig

omöjlighet

tvivel

förundran

fantasi

storlek

osannolikhet

olikhet

Diskussion om ordet otrolig