sällsynt

Adverb

Synonymer till sällsynt

Hur används ordet sällsynt

 • "Detta är mycket sällsynt."
 • "Enligt Nidia Larsson är det ganska sällsynt att polisanmälningar om brott mot PUL leder till åtal."
 • "En informationsbod på Utklippan långt ut i Blekinge skärgård har blivit ett sällsynt dyrt bygge."
 • "” Blod är en sällsynt klaustrofobisk berättelse om smärta."
 • "Utredningen visar att hundföraren i samband med kollisionen hade en sällsynt hög koncentration av amfetamin i kroppen."
 • "Upprustat skogsområde planeras skydda sällsynt fjäril"
 • "– Ja, vi hoppades på det men jag har gjort klart för min klient att det är väldigt sällsynt att Högsta domstolen tar sig an fall."
 • "– Det rör sig om en väldigt sällsynt art som kan ta skada av kraftverket."
 • "I området lever både havsörn, berguv och även en sällsynt fladdermusart som hotades av vindkraftverket."
 • "Det är sällsynt att så stora stjärnor är så äkta, säger Viktor Johansson efter signeringen."

Vad betyder sällsynt inom generell ?

inte vanlig, som endast vid få tillfällen förekommer eller kan observeras; som sällan syns

Möjliga synonymer till sällsynt

Diskussion om ordet sällsynt

sällsynt

sällsyntare
sällsyntast
Adjektiv

Hur böjs ordet sällsynt på svenska?

Komparativ: sällsyntare
Superlativ: sällsyntast

Hur används ordet sällsynt

 • "Detta är mycket sällsynt."
 • "Enligt Nidia Larsson är det ganska sällsynt att polisanmälningar om brott mot PUL leder till åtal."
 • "En informationsbod på Utklippan långt ut i Blekinge skärgård har blivit ett sällsynt dyrt bygge."
 • "” Blod är en sällsynt klaustrofobisk berättelse om smärta."
 • "Utredningen visar att hundföraren i samband med kollisionen hade en sällsynt hög koncentration av amfetamin i kroppen."
 • "Upprustat skogsområde planeras skydda sällsynt fjäril"
 • "– Ja, vi hoppades på det men jag har gjort klart för min klient att det är väldigt sällsynt att Högsta domstolen tar sig an fall."
 • "– Det rör sig om en väldigt sällsynt art som kan ta skada av kraftverket."
 • "I området lever både havsörn, berguv och även en sällsynt fladdermusart som hotades av vindkraftverket."
 • "Det är sällsynt att så stora stjärnor är så äkta, säger Viktor Johansson efter signeringen."

Diskussion om ordet sällsynt