avsigkommen

Adjektiv

Vad betyder avsigkommen inom vardagligt ?

förfallen

Synonymer till avsigkommen

Möjliga synonymer till avsigkommen

Relaterat till avsigkommen

avvänjning

ohälsa

variation

fattigdom

otillräcklighet

oviktighet

svaghet

nedgång

försämring

förbrukning

olycka

nedgång

avmattning