trådnött

Okänd ordklass

Relaterat till trådnött

fattigdom

försämring

ofullkomlighet

avklädning

friktion

ålderdom