vanmäktig

vanmäktigare
vanmäktigast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till vanmäktig

Hur böjs ordet vanmäktig på svenska?

Komparativ: vanmäktigare
Superlativ: vanmäktigast

Hur används ordet vanmäktig

  • "Den utsatte eleven blev mycket rädd och kände sig vanmäktig, enligt Vittras ledning."
  • "Jag blir förbannad och känner mig vanmäktig när jag tänker på det, säger hon."
  • "” Känner sig vanmäktig ”"
  • "– Man blir irriterad och känner sig hopplöst vanmäktig mot dem."

Vad betyder vanmäktig inom bildligt ?

maktlös

Relaterat till vanmäktig

känslolöshet

ohälsa

underkastelse

svaghet

försämring

ofullkomlighet

avmattning

upplösning

oförmåga

Diskussion om ordet vanmäktig