trådbar

Okänd ordklass

Relaterat till trådbar

fattigdom

försämring

ofullkomlighet

avklädning

friktion

ålderdom

Diskussion om ordet trådbar