nedtryckt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet nedtryckt

  • "En död kalv låg nedtryckt i halmen i ett lösdriftstall."
  • "En kvinna ska enligt anmälan blivit nedtryckt på backen av några personer samtidigt som de tillgrep hennes hund."
  • "I anmälan berättar kvinnan att hon blivit påhoppad, fälld och nedtryckt till marken av en okänd person som kommit gående bakom henne."
  • "Men bland annat gruvsektorn är fortsatt ” väldigt nedtryckt ”."
  • "Han fick ett föremål nedtryckt i halsen och hotades med en hammare och en sax och en av rånarna drog med den trubbiga sidan av en kniv över halsen på honom."
  • "Alternativen i Bergers scenarion, med en bolånebubbla som spricker eller en nedtryckt inflation många år framöver, är potentiellt mycket värre."
  • "Felet gör att det finns en risk att gaspedalen låses in i nedtryckt läge, vilket ökar risken för olyckor, enligt en kinesisk kontrollmyndighet."
  • "Men sedan föll Stockholmsbörsen ytterligare, från en redan nedtryckt nivå kring minus 1,6 procent."
  • "Å andra sidan är Tyskland fortfarande konkurrenskraftigt, med rekordlåg arbetslöshet och ett nedtryckt ränteläge."
  • "Bakom utvecklingen ligger ett nedtryckt oljepris och oro för den ekonomiska utvecklingen i Kina."

Möjliga synonymer till nedtryckt

Diskussion om ordet nedtryckt