utarma

utarmar
utarmade
utarmat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till utarma

Hur böjs ordet utarma på svenska?

Presens: utarmar
Preteritum: utarmade
Supinum: utarmat

Hur används ordet utarma

 • "I skrivelsen pekar kommunen bland annat på att ett förbud skulle kunna utarma den traditionella kulturen i kust- och skärgårdsområden."
 • "Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner skriver till justitiedepartementet att en flytt skulle utarma det lokala rättssystemet och det folkliga förtroendet för rättsväsendet."
 • "Företagarna i centrum har protesterat och menat att en handel utanför staden skulle utarma cityhandeln."
 • "Men att planerna skulle utarma centrumhandeln tror inte ansvariga."
 • "Då finns ännu en vit mack – och ytterligare ett steg har tagits för att stoppa den farsot som riskerade att utarma Dalarnas landsbygd."
 • "– De funderar helt enkelt på att utarma gymnasieskolan."
 • "– Det är ju lite grann att utarma motionsinstrumentet, att choka systemet om man uttrycker sig illvilligt, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman ( M )."
 • "Det kan utarma fordonsparken med konsekvensen att många gasstationer försvinner, enligt företrädare för bilindustrin."
 • "Annars riskerar investeringar i svensk skogsnäring att fortsätta utarma våra skogsekosystem, vilket vi har svårt att tro att fondbolag och investerare verkligen ställer upp på, säger Johanna Sandahl i Naturskyddsföreningen."
 • "– Bönderna måste byta grödor då och då för att inte utarma jorden."
 • "I skrivelsen pekar kommunen bland annat på att ett förbud skulle kunna utarma den traditionella kulturen i kust- och skärgårdsområden."
 • "Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner skriver till justitiedepartementet att en flytt skulle utarma det lokala rättssystemet och det folkliga förtroendet för rättsväsendet."
 • "Företagarna i centrum har protesterat och menat att en handel utanför staden skulle utarma cityhandeln."
 • "Men att planerna skulle utarma centrumhandeln tror inte ansvariga."
 • "Då finns ännu en vit mack – och ytterligare ett steg har tagits för att stoppa den farsot som riskerade att utarma Dalarnas landsbygd."
 • "– De funderar helt enkelt på att utarma gymnasieskolan."
 • "– Det är ju lite grann att utarma motionsinstrumentet, att choka systemet om man uttrycker sig illvilligt, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman ( M )."
 • "Det kan utarma fordonsparken med konsekvensen att många gasstationer försvinner, enligt företrädare för bilindustrin."
 • "Annars riskerar investeringar i svensk skogsnäring att fortsätta utarma våra skogsekosystem, vilket vi har svårt att tro att fondbolag och investerare verkligen ställer upp på, säger Johanna Sandahl i Naturskyddsföreningen."
 • "– Bönderna måste byta grödor då och då för att inte utarma jorden."

Vad betyder utarma inom medicin ?

göra arm(are), göra fattig(are), ruinera

Diskussion om ordet utarma

utarmad

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet utarmad

 • "” Stadskärnan riskerar att bli totalt utarmad ”, skriver Lennartsson i en debattartikel."
 • "– Kärnverksamheten, som är yttre verksamhet och utredningsarbetet, är utarmad på poliserfarenhet och poliskompetens, och det tar tid att fylla på, säger hon."
 • "Mindre slyröjning eller uppskjuten beläggning av vägarna kan bli resultatet av en utarmad penningpung."
 • "– Kärnverksamheten, som är yttre verksamhet och utredningsarbetet, är utarmad på poliserfarenhet och poliskompetens, och det tar tid att fylla på, säger hon."
 • "” Det ska finnas en hög andel socialbidragstagare, vanartiga skrikande ungdomar, enbart bestå av hyresrätter i miljonprogrammet, nedlagda butiker, utarmad samhällsservice, vara slitet och mängder med klotter ”."
 • "Åkerjorden har blivit så utarmad på mineraler att t.ex. järn i vetekornen har minskat med hälften sedan 1960talet."
 • "– Risken är ju att vi får en mer utarmad förskola."
 • "Pandemin har i många fall lett till ytterligare isolering och en mer utarmad plånbok."
 • "Det är inte bara på landsbygdsorter med utarmad service som kyrkan utvidgar sin verksamhet."
 • "” I en tid när mångfalden är hotad och jorden allt mer utarmad påminner Paradiset oss om vår förmåga till varsamhet, samarbete och skönhet."

Ordet utarmad har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fysik

Diskussion om ordet utarmad

utarmad

Adjektiv

Översättningar (inom fysik)

Hur används ordet utarmad

 • "” Stadskärnan riskerar att bli totalt utarmad ”, skriver Lennartsson i en debattartikel."
 • "– Kärnverksamheten, som är yttre verksamhet och utredningsarbetet, är utarmad på poliserfarenhet och poliskompetens, och det tar tid att fylla på, säger hon."
 • "Mindre slyröjning eller uppskjuten beläggning av vägarna kan bli resultatet av en utarmad penningpung."
 • "– Kärnverksamheten, som är yttre verksamhet och utredningsarbetet, är utarmad på poliserfarenhet och poliskompetens, och det tar tid att fylla på, säger hon."
 • "” Det ska finnas en hög andel socialbidragstagare, vanartiga skrikande ungdomar, enbart bestå av hyresrätter i miljonprogrammet, nedlagda butiker, utarmad samhällsservice, vara slitet och mängder med klotter ”."
 • "Åkerjorden har blivit så utarmad på mineraler att t.ex. järn i vetekornen har minskat med hälften sedan 1960talet."
 • "– Risken är ju att vi får en mer utarmad förskola."
 • "Pandemin har i många fall lett till ytterligare isolering och en mer utarmad plånbok."
 • "Det är inte bara på landsbygdsorter med utarmad service som kyrkan utvidgar sin verksamhet."
 • "” I en tid när mångfalden är hotad och jorden allt mer utarmad påminner Paradiset oss om vår förmåga till varsamhet, samarbete och skönhet."

Möjliga synonymer till utarmad

Diskussion om ordet utarmad