hämma

hämmar
hämmade
hämmat
Verb

Hur böjs ordet hämma på svenska?

Presens: hämmar
Preteritum: hämmade
Supinum: hämmat

Hur används ordet hämma

 • "Bromsmedicinen som hon får för att hämma sjukdomen spinal muskelatrofi är nyligen godkänd och"
 • "Passagen skjuts i stället på framtiden, och Percy Assarsson på Kronofisket beklagar beslutet och tror det kommer att hämma utvecklingen för lax och öring."
 • "Oppositionen betsående av Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna var emot skatethöjningen, eftersom de ansåg att den riskerar hämma tillväxten då skatten höjs."
 • "Det finns ännu ingen stor brist på arbetskraft, men svårigheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft kan komma att hämma tillväxten, står det i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen Dalarna."
 • "Sammanslagningen skulle ” påtagligt ” hämma konkurrensen, enligt myndigheten som nu går till domstol för att förbjuda affären."
 • "I Sverige fortsätter det otillräckliga bostadsutbudet i storstäderna att pressa upp skuldsättningen, hämma hushållen och den potentiella tillväxten ”, kommenterar han."
 • "Politisk oro skulle även hämma inhemsk konsumtion och skrämma bort utländska investerare, tror Leather."
 • "De skattehöjningar som nu föreslås i regeringens budgetproposition är därför oroande och riskerar inte bara att hämma återhämtningen på kort sikt utan även att försämra den ekonomiska tillväxten på lång sikt, säger Jimmy Boumediene."
 • "Banksystemet verkar inom ramen för regelverk som ständigt förändras, vilket riskerar att hämma den reala ekonomin."
 • "Ekonomipristgaren varnar för att personalreglering kan hämma företagens vilja att hitta nya arbetssätt."
 • "Bromsmedicinen som hon får för att hämma sjukdomen spinal muskelatrofi är nyligen godkänd och"
 • "Passagen skjuts i stället på framtiden, och Percy Assarsson på Kronofisket beklagar beslutet och tror det kommer att hämma utvecklingen för lax och öring."
 • "Oppositionen betsående av Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna var emot skatethöjningen, eftersom de ansåg att den riskerar hämma tillväxten då skatten höjs."
 • "Det finns ännu ingen stor brist på arbetskraft, men svårigheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft kan komma att hämma tillväxten, står det i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen Dalarna."
 • "Sammanslagningen skulle ” påtagligt ” hämma konkurrensen, enligt myndigheten som nu går till domstol för att förbjuda affären."
 • "I Sverige fortsätter det otillräckliga bostadsutbudet i storstäderna att pressa upp skuldsättningen, hämma hushållen och den potentiella tillväxten ”, kommenterar han."
 • "Politisk oro skulle även hämma inhemsk konsumtion och skrämma bort utländska investerare, tror Leather."
 • "De skattehöjningar som nu föreslås i regeringens budgetproposition är därför oroande och riskerar inte bara att hämma återhämtningen på kort sikt utan även att försämra den ekonomiska tillväxten på lång sikt, säger Jimmy Boumediene."
 • "Banksystemet verkar inom ramen för regelverk som ständigt förändras, vilket riskerar att hämma den reala ekonomin."
 • "Ekonomipristgaren varnar för att personalreglering kan hämma företagens vilja att hitta nya arbetssätt."

Vad betyder hämma inom matematik ?

hindra, bromsa; inskränka; stoppa

Relaterat till hämma

försening

uppehåll

svårighet

hinder

betänklighet

förbud

motstånd

svaghet

motsats

olämplighet

stängning

oförmåga

Diskussion om ordet hämma