invända

invänder
invände
invänt
Verb

Översättningar

Synonymer till invända

Hur böjs ordet invända på svenska?

Presens: invänder
Preteritum: invände
Supinum: invänt

Hur används ordet invända

  • "I samband med affären yttrade sig länsstyrelsen och hade då inget att invända mot att paret fick köpa marken."
  • "Inget att invända"
  • "Det handlar dels om terrorinstruktioner, dels om ideologiskt material som det är svårt att invända mot, säger terrorexperten Magnus Ranstorp till SVT."
  • "Det har varken jag eller kommunen något att invända mot."
  • "Alexander Wendt har tagit upp frågan med övriga borgerliga partier, som inte har något att invända."
  • "– Nu får vi invända domen för att se hur tingsrätten bedömt målet som helhet, säger hon till SVT Nyheter Gävleborgs reporter på plats."
  • "Men, kan man invända, en två år gammal mobil fixar det där nästan lika bra som nyheterna som kommer att presenteras i Barcelona."
  • "– Det är åklagaren som gjort bedömningen om stängda dörrar och vi från förvaret har inget att invända, säger advokat Per Borgblad"
  • "I nästan tio år har Sverige haft undantag och nu skulle det förnyas av EU-kommissionen som gett förhandsbesked att de inte hade något att invända mot att man i Sverige fortsatte sälja strömming och vildlax som matfisk."
  • "Advokaterna har inget att invända."

Vad betyder invända inom internet ?

åberopa som motskäl eller invändning

Möjliga synonymer till invända

Relaterat till invända

svar

rättfärdigande

domstolsförhandling

motbevis

ovillighet

ogillande

oenighet

motsats

genmäle

förkastelse

Diskussion om ordet invända