dra sig för

Verb

Vad betyder dra sig för inom generell ?

känna ett motstånd mot att utföra en viss handling; hysa betänkligheter; känna tvivel och farhåga|farhågor inom sig vid tanke på en viss handling

Synonymer till dra sig för

Möjliga synonymer till dra sig för

Relaterat till dra sig för

ovillighet

enstöring

betänklighet

obeslutsamhet

tvivel

anspråkslöshet