undandra

undandrar
undandrog
undandragit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet undandra på svenska?

Presens: undandrar
Preteritum: undandrog
Supinum: undandragit

Hur används ordet undandra

  • "Man har ansträngt sig väldigt mycket för att undandra sig upptäckt."
  • "I sin fråga skriver Sacrédeus att : ” Vinstintresse och försök att undandra natur- och markområden får inte gå före allemansrätten på ett orimligt sätt ” och ifrågasätter om avgiften är förenlig med ” Svea rikes lag och dess intententioner kring allemansrätten och naturvårdsområden ”."
  • "Övervakningsnämnden avslog 77-åringens ansökan med motiveringen att det fanns risk för att han skulle ” undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda påföljden ”."
  • "Övervakningsnämnden avslog Axmyrs ansökan med motiveringen att det finns risk att han ska ” undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda påföljden ”."
  • "Det innebär att möjligheten att undandra sig skatt på grund av hög skuldsättning minskar väsentligt, säger finansminister Anders Borg."
  • "– Det kan vara ett beteende, att man försöker undandra sig en polis eller passkontrollants uppmärksamhet, eller att vi har fått konkreta tips om en flight på flyget eller ett fordon, säger Patrik Engström."
  • "Räntesnurrorna är ett sätt för stora internationella koncerner att genom interna ränteavdrag undandra vinster från beskattning."
  • "S vill också ha krav på att företagen inte ska få undandra sig skatt i Sverige genom räntesnurror och liknande."
  • "- Vi skall stänga möjligheten för dem att undandra sig skatt den vägen och det är uppenbart att det bör ske med stor skyndsamhet."
  • "- Om själva syftet med agerandet är att man ska undandra sig förvandlas våra kontrollinstitutioner till kulisser – till en fars, säger han."

Vad betyder undandra inom generell ?

frånta

Möjliga synonymer till undandra

Relaterat till undandra

ovillighet

besittningstagande

förlust

förbud

Diskussion om ordet undandra