beslagtaga

beslagtar
beslagtog
beslagtagit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till beslagtaga

Hur böjs ordet beslagtaga på svenska?

Presens: beslagtar
Preteritum: beslagtog
Supinum: beslagtagit

Hur används ordet beslagtaga

  • "Av den skrymmande drogen kat kunde tullen beslagtaga 4 788 kilo 2007."
  • "Tullens personal saknar nämligen befogenheter för att beslagtaga stöldgods och också att hålla kvar en misstänkt person."

Möjliga synonymer till beslagtaga

Relaterat till beslagtaga

hinder

besittningstagande

kvarhållande

bestraffning

inskränkning

förbud

befallning

säkerhet

Diskussion om ordet beslagtaga