fastsurra

Verb

Relaterat till fastsurra

hinder

kvarhållande

sammanhållning

förbindelse

Diskussion om ordet fastsurra