fängsla

fängslar
fängslade
fängslat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fängsla på svenska?

Presens: fängslar
Preteritum: fängslade
Supinum: fängslat

Hur används ordet fängsla

  • "Fredsdomaren fängslade honom"

Rim på fängsla

Ordet fängsla har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
medicin
bildligt

Ordet fängsla inom medicin

Översättningar

Synonymer till fängsla

Möjliga synonymer till fängsla

Relaterat till fängsla

smicker

geni

inskränkning

bestraffning

besittningstagande

inneslutning

kvarhållande

kärlek

attraktion

behag

ofrihet

tvång

orörlighet

Ordet fängsla inom bildligt

Översättningar

Synonymer till fängsla

Möjliga synonymer till fängsla