upplysa

upplyser
upplyste
upplyst
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet upplysa på svenska?

Presens: upplyser
Preteritum: upplyste
Supinum: upplyst

Ordet upplysa har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom bildligt
allmänt
bildligt

Vad betyder upplysa inom allmänt ?

lysa upp, förse med ljus

Översättningar

Synonymer till upplysa

Möjliga synonymer till upplysa

Relaterat till upplysa

kunskap

information

geni

uppenbarande

svar

bevis

avslöjande

upptäckt

handledning

gudom

Ordet upplysa inom bildligt

Översättningar

Synonymer till upplysa

Möjliga synonymer till upplysa