upplysa

upplyser
upplyste
upplyst
Verb

Översättningar

Synonymer till upplysa

Hur böjs ordet upplysa på svenska?

Presens: upplyser
Preteritum: upplyste
Supinum: upplyst

Ordet upplysa har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom bildligt
allmänt
bildligt

Vad betyder upplysa inom allmänt ?

lysa upp, förse med ljus

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till upplysa (inom allmänt)

Relaterat till upplysa (inom allmänt)

kunskap

information

uppenbarande

geni

svar

bevis

upptäckt

avslöjande

handledning

gudom

Ordet upplysa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till upplysa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till upplysa (inom bildligt)

Diskussion om ordet upplysa