utmärka

utmärker
utmärkte
utmärkt
Verb

Hur böjs ordet utmärka på svenska?

Presens: utmärker
Preteritum: utmärkte
Supinum: utmärkt

Hur används ordet utmärka

  • "Eftersom diskriminering i hög grad orsakas av kunskapsbrist måste vi börja ta itu med problemet på ett tidigt stadium. Man måste ta upp det i skolorna för att se till att barnen vid en tidig ålder blir medvetna om betydelsen av tolerans och mångfald och för att se till att tolerans och mångfald blir en värdering; rädsla för varandra och därpå följande aggressiva handlingar får inte utmärka relationerna mellan olika kulturer. europarl.europa.eu"
  • "Dessutom måste vi alltid komma ihåg att främjandet av samarbetet mellan medlemsstaterna på räddningstjänstområdet successivt kommer att bidra till att förankra ett europeiskt samvete hos medborgarna och att det kommer att vara ett synligt exempel på den solidaritet som måste utmärka Europeiska unionen. europarl.europa.eu"
  • "Det är förbjudet att använda förankrade eller drivande redskap utan att utmärka dessa med bojar eller annan identifikationsmärkning. eur-lex.europa.eu"

Ordet utmärka har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom geografi
  • Inom geologi
generell
geografi
geologi

Vad betyder utmärka inom generell, generell ?

förse med märken för att möjliggöra igenkänning

Översättningar (inom generell)

Synonymer till utmärka (inom generell)

Uttryck till utmärka (inom generell)

Möjliga synonymer till utmärka (inom generell)

Möjliga synonymer till utmärka (inom generell)

Relaterat till utmärka (inom generell)

särskildhet

val

bifall

lön

särskiljning

olikhet

beteckning

benämning

Ordet utmärka inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till utmärka (inom geografi)

Möjliga synonymer till utmärka (inom geografi)

Diskussion om ordet utmärka

  • - 2011-03-08

    splendid kan med stå för utmärkt