framhäva

framhäver
framhävde
framhävt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet framhäva på svenska?

Presens: framhäver
Preteritum: framhävde
Supinum: framhävt

Hur används ordet framhäva

  • "Han fortsätter framhäva att snabbstängningen av dagakuten inte ska bli av förrän all information är framlagd."
  • "Blekinges landshövding Berit Andnor Bylund kommer framhäva länets arbete med integration och turism under landshövdingsmötet."
  • "– Jag vill framhäva fantasin för det är det jag har jobbat mycket med de senaste åren."
  • "Vill framhäva fantasin"
  • "Att vara matlandsambassadör innebär bland annat att bidra till att framhäva regionens mat- och naturupplevelser samt verka för regionala nätverk och andra former av samarbete, som kan skapa fler jobbtillfällen."
  • "Hon fortsätter med att framhäva fördelarna med att söka hjälp i tidig ålder."
  • "Man vill framhäva att Sverige inte är något slags centrum för terror, säger Niklas Hagman."
  • "Flinks advokat Johan Eriksson vill gärna framhäva att Flink aldrig själv skulle ha överklagat sitt straff på 36 år om inte RÅ gjort det först."
  • "Samtidigt vill kommunstyrelsens ordförande, Monica Olsson ( S ), framhäva att resultatet ser mycket bättre ut i år."
  • "Hon var som vanligt väldigt ödmjuk och ville inte ta på sig för stora skor och framhäva sin egen betydelse."